Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00279/2021
Első irat érkezett: 02/09/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.444/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.444/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - kéri a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 118. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó adóügyben hozott határozat ellen nyújtott be keresetet. Az elsőfokú bíróság a keresetét, mint megalapozatlant elutasította. Az ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyet a Kp. 121. § (1) bekezdés a) és b) pontjaira alapította. A Kp. 117. § (4) bekezdésére figyelemmel a felülvizsgálati kérelem befogadhatósági okaként a Kp. 118. §(1) bekezdés a) pont aa) ad) és b) pontjait jelölte meg. A Kúria a kérelem befogadását megtagadta arra hivatkozva, hogy az indítványozó részletes indokolást nem terjesztett elő - annak ellenére, hogy a Kp. 117. § (4) bekezdése alapján a kérelem befogadhatósága okának fennállását bizonyítani és az - a 118. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont szerinti ok kivételével - indokolni nem kell.
Azáltal, hogy a Kúria olyan indokolás rögzítése hiányának indokával tagadta meg a felülvizsgálati kérelem befogadását, amelyet a Kp. nem ír elő, sőt, a Kp. 117. § (4) bekezdése annak szükségtelenségét rögzíti, megállapítható, hogy a Kúria a Kp. 118. §-át a 117. § (4) bekezdése mellőzésével értelmezte, ebből fakadóan hibásan alkalmazta, amely az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz és hatékony jogorvoslathoz való jogának sérelmét okozta..
.
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. §
    a Kúria Kfv.I.35.444/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_279_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_279_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.