Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01928/2020
Első irat érkezett: 11/16/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.420/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartós ápolást végzők időskori támogatása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/02/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VII.37.420/2020/5. számú ítélete, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala BP/L556/1303-4/2019. számú határozata, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala BK-05/L514/4315-3/2019. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes 22 évig saját otthonában gondozta tartósan beteg gyermekét. A gyermek gondozása miatt dolgozni nem tudott. Gyermeke halála után a helyi szövetkezetben tag lett, mely szövetkezeti járadékra jogosította. Tartós ápolást végzők időskori támogatására irányuló kérelmét az elsőfokú közigazgatási szerv elutasította, hivatkozással arra, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 44/A. § (1) bekezdése alapján tartós ápolást végzők időskori támogatására az egyéb rendelkezések együttes fennállása esetén is csak az jogosult, akinek a részére öregségi nyugdíj kerül megállapításra. A határozat szerint mivel az indítványozó nem öregségi nyugdíjban, hanem növelt összegű szövetkezeti járadékban részesült, így támogatásra nem jogosult. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú közigazgatási szerv helybenhagyta az elsőfokú határozatot.
Az indítványozó keresetet terjesztett elő, melyben előadta, hogy hátrányos megkülönböztetés folytán nem állapították meg az ellátásra jogosultságát, a jogszabály így különbséget tesz szülő és szülő között. Az elsőfokú bíróság a határozatokat megsemmisítette, a hatóságot új eljárásra kötelezte, hivatkozással arra, hogy a növelt összegű szövetkezeti járadékra az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát nem csak az öregségi nyugdíj megállapítása, hanem az öregségi nyugdíjban részesülés is elégséges támogatás megszerzéséhez.
Egyidejűleg az új eljárás lefolytatásával az elsőfokú bíróság ítélete ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a keresetet elutasította, hivatkozással arra, hogy a Szoc. tv. 44/A. § (1) bekezdése értelmében a tartós ápolást végzők időskori támogatására csak az jogosult, akinek öregségi nyugdíjra jogosultságát megállapították. A Kúria indokolása alapján a jogosulti körnek a jogalkalmazó bíróságok általi bővítésére a jogerős ítéletben szereplő jogértelmezés révén nincsen lehetőség.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése több szempontból alapjogsértő. Sérti egyrészt az Alaptörvény XIX. cikkében foglalt szociális biztonsághoz való alapjogát, másodsorban a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjogát. Továbbá többek között a XV. cikk (2) bekezdése szerinti diszkrimináció tilalmába ütközik, valamint a II. cikk szerinti emberi méltóság sérthetetlenségéhez fűződő alapjogot sért. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VII.37.420/2020/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
L) cikk (1) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés
XVI. cikk (4) bekezdés
XIX. cikk
XIX. cikk (1) bekezdés
XIX. cikk (2) bekezdés
XIX. cikk (3) bekezdés
XIX. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés
XXX. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1928_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_1928_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1928_6_2020_EMMI_állásf.anonim.pdfIV_1928_6_2020_EMMI_állásf.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.