Hungarian
Ügyszám:
.
III/00219/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése, 504. § (1)-(6) bekezdése és 505. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (beismerés elfogadása több vádlott esetén)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/15/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Fővárosi Törvényszék az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján - az előtte folyamatban lévő eljárás felfüggesztése mellett - kezdeményezte az Alkotmánybíróság egyedi normakontroll eljárását a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 503. § (2) bekezdése, 504. § (1)-(6) bekezdése és 505. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében.
Az indítványozó bíróság előtt, több vádlott ellen folyamatban lévő eljárásban az ügyészség a III. rendű vádlottat befolyással üzérkedés bűntettével, míg a VI. rendű vádlottat befolyás vásárlásának bűntettével vádolta. Az indítványozó bíróság az előkészítő ülésen nyilatkoztatta a vádlottakat a beismerés tárgyában. A VI. rendű vádlott a bűnösségét a vádirattal egyezően beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezzel szemben a III. rendű vádlott a bűnösségét nem ismerte el.
A bíróság az előkészítő ülésen arra jutott, hogy a Be. támadott rendelkezéseinek alkalmazása és az ügynek a bűnösséget beismerő vádlott tekintetében történő elkülönítése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellentétes eredményre vezetne, és - a beismerés elfogadásától függően - vagy a beismerő, vagy a tagadó vádlott XXVIII. cikk (1)-(3) bekezdésében foglalt alapjogait sértené. Egyfelől a beismerés elfogadásának megtagadása az ügy ésszerű időn belüli elbírálásához való jogot sértené a beismerő vádlott oldalán, másfelől a beismerés elfogadása a tagadó vádlott vonatkozásában vetné fel a bíróság pártatlanságával kapcsolatos követelmény megsértését.
A bíróság álláspontja szerint azon több vádlottas ügyekben, ahol a vádlottak cselekvősége szorosan összefügg, az elkövetési magatartás egymást kiegészíti, sérülne a pártatlan bírósághoz való alapvető jog, ha a bírói tanács az előkészítő ülésen az ügy iratai alapján a vádlott beismerését elfogadja, majd ezt követően ugyanazon bírói tanács folytatja a tárgyalást a bűnösséget be nem ismerő vádlottak vonatkozásában, amelyben a bizonyítás körét ugyanazon ügyiratok képezik. .
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdés, 504. § (1)-(6) bekezdés, 505. § (4) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_219_0_2021_indítvány_anonim.pdfIII_219_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.