Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01365/2016
Első irat érkezett: 07/26/2016
.
Az ügy tárgya: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a elleni alktományjogi panasz (személyes adatok védelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/01/2016
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
07/11/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint alkalmazási tilalom kimondását kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - a perbeli alperessel mobiltelefon előfizetői szerződéses jogviszonyban állt. Az indítványozó kérelemmel fordult a perbeli alpereshez, amelyben kérte, hogy személyes adatait részére adja ki, valamint törölje azokat, és tájékoztassa őt arról, hogy kinek engedett hozzáférést és mely adatokhoz. Válaszlevelében a perbeli alperes tájékoztatta az indítványozót, hogy az adatait a támadott törvényi rendelkezésre hivatkozással nem adhatja ki, azokat nem törölheti. Az indítványozó keresetében kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a perbeli alperest a kért adatok kiadására és törlésére. A bíróság a tárgyalás felfüggesztése mellett kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását. A testület a bírói kezdeményezést visszautasította [3082/2015. (V. 8.) AB végzés], mivel nem a bíró által támadott rendelkezés akadályozza meg a felperesi kérelem teljesíthetőségét, hanem az Eht. más, illetőleg az Infotv. kapcsolódó rendelkezései. Az indítványozó keresetét a bíróság ezt követően elutasította. Az ítéletet a másodfokon eljárt bíróság helybenhagyta.
Az indítványozó állláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés sérti a magánszféra tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez fűződő jogot..
.
Támadott jogi aktus:
  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1365_0_2016_inditvany_anonimizált.pdfIV_1365_0_2016_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.07.04 9:00:00 1. öttagú tanács
  2017.07.11 9:00:00 1. öttagú tanács
  2018.03.27 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  The constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 159/A of the Act C of 2003 on Electronic Communications (protection of personal data) (IV/1365/2016.)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .