Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01212/2018
Első irat érkezett: 07/26/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (választott bírói pártatlanság)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/25/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:

Az indítványozó − az Abtv. 26. § (1) és 27. § alapján − a Balassagyarmati Törvényszék 25.P.20.012/2015/32. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.832/2016/10. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a kártérítési alapügyében eljárt vb bíróság egyik tagjának kizárása tárgyában a Fővárosi Törvényszék által hozott - kizárást elutasító - határozata miatt bírósági jogkörben okozott kártérítési pert indított a Fővárosi Törvényszék ellen.
A perben első fokon eljárt Balassagyarmati Törvényszék a keresetet elutasította a jogellenes magatartás hiányára hivatkozással.
A fellebbezés folytán másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla ítéletével helybenhagyta az elsőfokú ítéletet.
A felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, mivel a keletkezett kár nem az alperesi téves jogértelmezéssel áll okozati összefüggésben, hanem azzal, hogy a csődeljárás nem vezetett eredményre, és jogszabály folytán került sor a felszámolás elrendelésére.
Az indítványozó értelmezése szerint azáltal, hogy az alapügyben eljárt választottbíróság nem ismertette azokat az objektív körülményeket, amelyek jogos kétséget ébreszthetnek a választottbírók függetlensége és pártatlansága tekintetében, az Alaptörvény XXIV. cikk és XXVIII. cikk (1) bekezdésben foglalt, független, pártatlan és részrehajlás nélküli, továbbá tisztességes és nyilvános bírósági eljáráson történő elbíráláshoz való joga sérült.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  A Balassagyarmati Törvényszék 25.P.20.012/2015/32. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.832/2016/10. számú ítélete, a Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete,
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1212_3_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1212_3_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1212_1_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1212_1_2018_ind_kieg.anonim.pdfIV_1212_0_2018_inditvany.anonim.pdfIV_1212_0_2018_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .