Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01323/2019
Első irat érkezett: 08/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék 2.Bpi.136/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - magánvádló - előadta, hogy testi sértés vétségének elkövetése miatt folyamatban volt büntető eljárásban a vádlottat az elsőfokú bíróság bizonyítottság hiányában felmentette, mely ítéletet a másodfokú bíróság végzésével jogerősen helybenhagyott. Az indítványozó perújítási indítványát a Budapest Környéki Törvényszék elutasította arra hivatkozással, hogy a perújítási indítvány nem alapos, melyet a Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok nem értékelték a vallomását, és kirekesztették a bizonyítékok köréből, az elsőfokon eljáró bíróság pedig nem volt szabályszerűen megalakítva. A magánvádlónak a büntetőperben fennálló joga, hogy a vádlott terhére perújítási indítványt terjesszen elő, azonban ezt a bíróságok nem engedték meg, továbbá a perújítási eljárás során nem érvényesült a fegyveregyenlőség elve. Véleménye szerint fentiek alapján sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga. Álláspontja szerint továbbá sérült az emberi méltósághoz való joga a szakértő kirendelésével, és a vélemény bizonyítékként való elfogadásával. A bírósági végzések továbbá megsértették a jogorvoslathoz való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése
  Budapest Környéki Törvényszék 2.Bpi.136/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1323_6_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1323_6_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1323_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1323_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .