Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00480/2021
Első irat érkezett: 03/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.III.456/2020/33. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közveszélyokozás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Bfv.III.456/2020/33. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri a Győri Törvényszék B.101/2017/77. számú ítéletére és a Győri Ítélőtábla Bf.II.80/2019/48. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az indítványozó az alkotmányjogi panasz előzményéül szolgáló büntetőügy elítéltje. Indítványában előadja, hogy az elkövetés és az elbírálás közötti időben lépett hatályba az Alaptörvény, az új büntető törvénykönyv és az új büntetőeljárási törvény, valamint a vád tárgyává tett kerettényállásokat kitöltő ágazati anyagi jogi szabályok is jelentősen megváltoztak. Az indítványozó álláspontja szerint egyrészt az eljárási jogszabályok változását figyelmen kívül hagyó bírói döntések folytán a jogerős döntéshez vezető eljárás nem törvényes bíró részvételével folyt, így az eljárás nem volt tisztességes, másrészt az, hogy a Kúria értelmezése a tanács összetételével kapcsolatos, indítványozó által állított törvénysértéseket helybenhagyta, a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik, és sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogot is. A kerettényállásokat kitöltő anyagi jogi szabályok alkalmazása kapcsán az indítványozó azt állítja, hogy a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének és e szabályok alaptörvény-ellenes alkalmazása az Alaptörvény XXVIII. cikk (4) bekezdésének sérelméhez vezetett. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Győri Törvényszék B.101/2017/77. számú ítélete, a Győri Ítélőtábla Bf.II.80/2019/48. számú ítélete, a Kúria Bfv.III.456/2020/33. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_480_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_480_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.