Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02007/2020
Első irat érkezett: 12/01/2020
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.029/2020/5. szánú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, szolgálati visszaélés; pótmagánvádló)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.029/2020/5. szánú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - néhai testvére jogutódjaként - feljelentést tett - többek között - hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás és szolgálati visszaélés miatt. Feljelentését a Központi Nyomozó Főügyészség - bűncselekmény hiányában - elutasította. A határozat ellen az indítványozó panaszt terjesztett elő, amelyet a Legfőbb Ügyészség elutasított. Az indítványozó ezt követően - pótmagánvádlóként - előterjesztett vádindítványát a bíróság elutasította arra hivatkozva, hogy azt olyan cselekmények tekintetében terjesztette elő, amelyeknél pótmagánvádlóként történő fellépésnek nincs helye. Hivatkozott a bíróság továbbá arra, hogy az indítványozó nem teljesítette a büntetőeljárási törvény azon kötelező feltételeit, mely szerint a pótmagánvádas eljárásban kötelező a sértett jogi képviselet, és hogy a vádindítványt a képviselőnek is el kell látnia aláírásával. Az indítványozó a végzés ellen fellebbezett, jogi szakvizsgával rendelkező természetes személyként állítása szerint a jogi képviseletre nem lett volna kötelezhető, továbbá érvelése szerint, mint sértetti jogutód, pótmagánvádlóként is felléphet. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a testvére halálával kapcsolatos eljárásban jogos érdeke volt bizonyítási indítványok előterjesztéséhez, iratbetekintéshez, a halál körülményeinek feltárásához. Állítása szerint az eljáró hivatalos személyek jogai fenti jogai/jogos érdekei érvényesítésében akadályozták. Sérelmezi, hogy a bíróságok pótmagánvádlói jogosultságától megfosztották, továbbá - annak ellenére, hogy praktizáló ügyvéd - jogi képviseleti minőségében sem ismerték el. Mindez sérti emberi méltóságát, alapvető jogait, így a tisztességes eljáráshoz való jogát és a törvény előtti egyenlőség elvét..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.029/2020/5. szánú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2007_4_2020_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_2007_4_2020_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.