Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00117/2021
Első irat érkezett: 01/25/2021
.
Az ügy tárgya: Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról  szóló 2020. évi XXVII. törvény 5. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (pártfinanszírozás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról  szóló 2020. évi XXVII. törvény (Törvény) 5. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezés a politikai pártok állami finanszírozását szabályozó rendelkezések hatályba lépéséről rendelkezik. „A 2. § és a 4. § 2022. január 1-jén lép hatályba."
A Törvény 2. §-a szerint >> Hatályát veszti a Párttv. 4. § (1) bekezdésében az „a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból,” szövegrész.<<
A Törvény 4. §-a szerint „4. § Hatályát veszti az Ogytv. 118/A. §-a."
Az indítványozó nagykorú magyar állampolgár, aki előadja, hogy álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezés következtében nem tudja szabadon gyakorolni az Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdésében foglalt választójogát azáltal, hogy a jogszabály diszkriminálja azokat a pártokat, melyek a legutóbbi parlamenti választáson a szavazatok több mint 1%-át, de kevesebb mint 5%-át szerezték meg. Nézete szerint a politikai pártok 2021. évben kapott állami támogatása közvetlenül kihat a következő választási kampányra, ennél fogva a választás eredményére is, melynek révén sérül a választók akaratának szabad kifejezése is..
.
Indítványozó:
    Bárdi Györgyi Gabriella
Támadott jogi aktus:
    az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról  szóló 2020. évi XXVII. törvény 5. § (2) bekezdés
    az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról szóló 2020. évi XXVII. törvény módosításáról  szóló 2020. évi CLI. törvény 1. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIII. cikk (1) bekezdés
2. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_117_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_117_2_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_117_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_117_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.