Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00748/2021
Első irat érkezett: 04/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.III.37.466/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.III.37.466/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli II. rendű felperesi zártkörűen működő részvénytársaság előadása szerint az ítélet alapjául szolgáló közigazgatási per előzményeként az I. rendű alperes helybenhagyta az elsőfokú építésügyi határozatot, amely az indítványozó által megépített erdei kilátó építményre véglegesen érvényes fennmaradási és használatbavételi engedélyt helybenhagyta. Az indítványozó keresettel támadta meg a másodfokú határozatot, vitatva az I. rendű felpereshez kapcsolódó képviseleti jogot és kiemelte, hogy ennek hiányában az I. rendű felperes fellebbezését nem lehetett volna elbírálni, ugyanis nem az előterjesztésre jogosulttól származik. Az új eljárásban eljáró bíróság részítéletével a másodfokú határozatot hatályon kívül helyezte. Az I. rendű felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Kúria a sérelmezett ítéletében az elsőfokú bíróság részítéletét hatályon kívül helyezte és az indítványozó keresetét elutasította. A bíróság az I. rendű felperes keresete vonatkozásában folytatja az eljárást.
Az indítványozó előadása szerint az alperesek az indítványozó keresetét, így a másodfokú határozat jogszabálysértő jellegét elismerték, a bíróság pedig a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 3. § (2) bekezdése alapján a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van, illetve a jogvitáról a kérelmek alapján dönthet, a Kúria az előbbiek ellenére a felek rendelkezési jogát átlépve, az alperesi elismerést figyelmen kívül hagyva hozta meg az ítéletét, így alapvetően sértve az indítványozó tisztességes eljáráshoz való alapjogát és a jogállamiság, jogbiztonság alapelvét..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.III.37.466/2020/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_748_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_748_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.