Hungarian
Ügyszám:
.
III/00559/2020
Első irat érkezett: 03/10/2020
.
Az ügy tárgya: Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a elleni bírói kezdeményezés (utónév módosítása a nem megváltoztatása miatt)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az előtte folyamatban lévő közigazgatási perben az eljárás felfüggesztése mellett az Abtv. 25. § szerinti egyedi normakontroll eljárást kezdeményezett az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítása, és a 102.K.28.444/2019. számon folyamatban lévő közigazgatási perben való alkalmazásának kizárása érdekében.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a felperes a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgári és Anyakönyvi Főosztály Névváltozási és Anyakönyvi Osztályához (a továbbiakban: kormányhivatal) előterjesztett kérelmében nevének és nemének anyakönyvi nyilvántartásban történő megváltoztatását kérte. Kérelméhez csatolta egy pszichiáter szakorvos, egy klinikai szakpszichológus, továbbá egy urológus szakorvos szakértői véleményét, amelyek tartalmazták a transzszexualizmus diagnózis BNO kódját, valamint a nemi átalakító folyamat támogatását. A kormányhivatal a kérelemre válaszul arról tájékoztatta a felperest, hogy az új eljárásrend kialakítása folyamatban van, és nincs olyan hatóság, amely a kérelemhez csatolt dokumentáció elfogadhatóságáról jogosult lenne dönteni, ugyanakkor - ha a felperes azt kéri - a kérelmet továbbítja a születést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek, és ebben az esetben az érdemi döntést az anyakönyvvezető fogja meghozni. Az ennek nyomán meghozott végzésben az anyakönyvvezető a felperes nemváltoztatásának és utóneve módosításának anyakönyvbe történő bejegyzését megtagadta. Végzésének indokolásában arra hivatkozik, hogy a bírói kezdeményezésben támadott jogszabályi rendelkezés alapján a bejegyzéshez a névváltoztatásért felelős anyakönyvi szerv alapiratnak minősülő értesítése és az egészségügyi szakvélemény hiteles fénymásolata szükséges.
Az egyedi normakontroll eljárást kezdeményező bíróság álláspontja szerint a hivatkozott jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe és az I. cikk (3) bekezdésébe ütközik, mivel a nemváltoztatás jogi elismerésének, ezen belül az eljárás és a hatáskör-telepítés szabályozása hiányos, valamint a szabályozás szintje is elégtelen. .
.
Támadott jogi aktus:
    429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 7. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_559_2020_Háttér_Tár_Amicus_anonim.pdfIII_559_2020_Háttér_Tár_Amicus_anonim.pdfIII_559_0_2020_inditvany.anonim.pdfIII_559_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_559_4_2020_állásfIM_anonim.pdfIII_559_4_2020_állásfIM_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.