Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01503/2019
Első irat érkezett: 09/20/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó – az Abtv. 27. §-a alapján – a Fehérgyarmati Járásbíróság 2.G.20.031/2016/12. számú ítélete és a Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - perbeli felperes - jogalap nélküli gazdagodás iránt indított pert a perbeli alperes ellen több község által kialakítandó közös önkormányzati hivatal létrehozásának tárgyában. Az elsőfokú bíróság a keresetét elutasította alaptalan jogcímekre való hivatkozás miatt. A másodfokú bíróság megalapozottnak találta a felperes kérését és közbenső ítéletébe marasztalta és a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerinti fizetésre kötelezte az alperest. A Kúria a másodfokú döntést hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok az eljárásuk során sértették a tisztességes eljáráshoz való jogát többek között azzal, hogy a Kúria felülvizsgálati és az alapeljárás felfüggesztésének kérelmét vizsgálat nélkül elutasította arra hivatkozva, hogy az nem lenne sikeres. A Kúria eljáró tanácsa az indítványozó szerint szabálytalanul volt megalapítva, így sértve a független és pártatlan bíráskodás követelményét. Kifejtette még, hogy az alperes jogszabálysértő tartalommal kérte a Kúriánál a felülvizsgálati eljárás lefolytatását, amelyet a Kúria ennek figyelmen kívül hagyásával helyt adott, így sérült a diszkrimináció tilalma. Előadta, hogy a Kúria több, az ügy szempontjából jelentős iratot figyelmen kívül hagyott és téves jogértelmezése miatt lett pernyertes az alperes. A döntést megfelelő indoklás sem kísérte, azt szükséges jogi érvekkel sem támasztották alá. Mindezen indokokra jelölte meg az indítványozó a jogállamiság és az Alaptörvény mindenkire kötelező erejének hiányát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fehérgyarmati Járásbíróság 2.G.20.031/2016/12. számú ítélete
    Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1503_4_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1503_4_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1503_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1503_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1503_8_2019_állásf_Kúria_anonim.pdfIV_1503_8_2019_állásf_Kúria_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.