Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02140/2020
Első irat érkezett: 12/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.291/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.291/2019/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes személyiségi jog megsértése miatt pert indított az indítványozó mint alperes ellen. A perben az indítványozó viszontkeresetet terjesztett elő.
Az elsőfokú bíróság a keresetet és a viszontkeresetet elutasította.
Az indítványozó fellebbezése nyomán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a per fő tárgya tekintetében helybenhagyta, a viszontkereset vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és e körben a pert megszüntette. A Kúria a jogerős ítéletet részben a viszontkereset tárgyában, a pert megszüntető rendelkezés tekintetében hatályon kívül helyezte, ebben a körben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, ezt meghaladóan a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Kötelezte továbbá az alperest másodfokú és felülvizsgálati eljárási illeték megfizetésére.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete a viszontkereset vonatkozásában sérti az emberi méltósághoz való jogát, a tisztességes eljáráshoz való jogát, a jogorvoslathoz való jogát, és a hátrányos megkülönbözetés tilalmát..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.IV.20.291/2019/7. számú ítélete
    Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.776/2018/3-II. számú ítélete
    Fővárosi Törvényszék 31.P.22.942/2017/23. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
IX. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2140_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_2140_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.15 10:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2140_2020.pdfSz_IV_2140_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.IV.20.291/2019/7 of the Curia (violation of personality right)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.