Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00247/2021
Első irat érkezett: 02/05/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.028/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tömegközlekedési támogatás megvonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/24/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.IV.37.028/2020/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tömegközlekedési támogatás iránti kérelmet nyújtott be a bejelentett lakcíme szerinti önkormányzatnál, melyet az önkormányzat megítélt számára. Az önkormányzat később a támogatást visszavonta, mert megállapította, hogy az indítványozó nem a bejelentett lakcímén él életvitelszerűen. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, majd az indítványozó keresettel élt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt, mely a jogerős határozatot megsemmisítette, és a hatóságot új eljárásra kötelezte. A másodfokú hatóság a megismételt eljárásban ismét helybenhagyta az elsőfokú hatóság döntését. Az indítványozó ismét keresettel élt a határozat ellen, a bíróság a határozatot új eljárásra kötelezés mellőzésével megsemmisítette. A támogatás folyósítását elrendelő közigazgatási határozat így hatályában fennmaradt, a hatóság a támogatást folyósította. Ezt követően az elsőfokú hatóság hivatalból eljárást indított a tömegközlekedési támogatásra való jogosultság felülvizsgálatára, és a jogosultságot megszüntette. Az indítványozó ismét fellebbezett a döntés ellen, a másodfokú hatóság azonban az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta. Az indítványozó kereseti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, mely a keresetet elutasította. Az ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálattal élt, a Kúria Kfv.IV.37.028/2020/9. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítéletével megsértette - többek között - a tisztességes eljáráshoz való jogát a tisztességtelen hatósági eljárás elfogadása által, mert a közigazgatási szerv a hatósági eljárás során nem ismertette bizonyítékait az indítványozóval a határozathozatal előtt, valamint indokolási kötelezettségének sem tett eleget. Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria megsértette továbbá a törvény előtti egyenlőséghez való jogát is, mert eljárása során a hatóságot az indítványozóval szemben előnyösebb helyzetbe hozta. Sérelmezi továbbá a hatóság hivatalbóli eljárását, szerinte a jogbiztonság követelményébe ütközik, mert álláspontja szerint a bíróság döntése alapján a támogatásra való jogosultság ítélt dolognak minősült..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.IV.37.028/2020/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_247_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_247_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.