Hungarian
Ügyszám:
.
X/00453/2019
Első irat érkezett: 03/18/2019
.
Az ügy tárgya: Az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezésére irányuló indítvány
.
Eljárás típusa: Az Alaptörvény értelmezése
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:alapvető jogok biztosa
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/22/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az Alapvető Jogok Biztosa - az Abtv. 38. § (1) és (2) bekezdése alapján - az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól az alábbiakra tekintettel:
1. Az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT), mint bírósági önigazgatási szerv esetében irányadó-e az Alkotmánybíróság azon korábbi megállapítása, hogy az önkormányzati konstrukción alapuló testületek tagjainak megválasztásakor érvényesülnie kell a demokratikus legitimációnak?
2. Amennyiben igen, a demokratikus legitimáció követelményébe beleértendő-e, hogy az OBT létrehozásához és működéséhez valamennyi bírósági szint képviseletét biztosítani szükséges?
3. Amennyiben az OBT összetételéből, tagjai létszámából adódóan legitimációs probléma merül fel, van-e olyan alkotmányos szerv, amely felléphet a testület jogszerű működésének biztosítása érdekében?.
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
25. cikk (5) bekezdés
25. cikk (6) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
X_453_0_2019_indítvány_anonim.pdfX_453_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
X_453_7_2019_amicus_curiae_anonim.pdfX_453_7_2019_amicus_curiae_anonim.pdfX_453_5_2019_Tábla_amicus_anonim.pdfX_453_5_2019_Tábla_amicus_anonim.pdfX_453_6_2019_OBT_amicus_anonim.pdfX_453_6_2019_OBT_amicus_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.