Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01275/2019
Első irat érkezett: 07/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/25/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 17.Bv.1540/2017/35. számú, valamint 1.Bpkf.226/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő elhelyezési körülmények miatt nyújtott be kártalalanítási kérelmet, ami alapján az elsőfokú bíróság csak a 2017. évre ítélt meg 92 napra kártalanítást, a korábbi, 2016-os időszakra nem, mivel a bíróság álláspontja szerint arra az időszakra joghatályosan 2017. június 30-ig lehetett volna kártalanítási kérelmet benyújtani, ami nem történt meg. A másodfokú bíróság úgy változtatta meg az elsőfokú döntést, hogy a kártalanítás összegét megemelte, egyebekben az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok tévesen értelmezték a jogszabályi rendelkezéseket amikor kettébontották az indítványozó fogvatartását annak ellenére, hogy az a kérelem benyújtásakor folyamatos volt. Azáltal, hogy a 2017. előtti időszakot nem vonta a bíróság a vizsgálódása körébe, sérült a tisztességes eljáráshoz való alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
  a Székesfehérvári Törvényszék 17.Bv.1540/2017/35. számú, valamint 1.Bpkf.226/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1275_4_2019_egys.szerk_anonim.pdfIV_1275_4_2019_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .