Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02041/2017
Első irat érkezett: 11/03/2017
.
Az ügy tárgya: A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/15/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elsődlegesen egésze, másodlagosan az 1. § (1) bekezdése, 2. § (1)-(5) bekezdései, 3. §-a, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontja és a 95. § e) pontja alaptörvény-ellenességének magállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a támadott törvény hatálya alá tartozó civil szervezet. Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy a Törvény 1. § (1) bekezdésében az indítványozókat külföldről támaogatott szervzeteknek minősíti, és számukra a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentési, 2. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti közzétételi, illetve feltüntetési kötelezettséget írja elő, valamint a 2. § (2) és (4) bekezdése és a Cnytv. 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja alapján ennek tényét nyilvános nyilvántartásokban rendeli rögzíteni, az Alaptörvény VI. cikkében biztosított jó hírnév tiszteletben tartásához és ugyanezek cikkben biztosított, összefoglaló néven magánszféra-jogokként megnevezhető magán - és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog sérelmét okozza. Továbbá a Törvény az Alaptörvény IX. cikke által is biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát is sérti azzal, hogy az érintett szervezetekkel szemben bizalmatlanságot kelt, ezzel szükségtelen és aránytalan módon beavatkozik abba, hogy azok miképpen vehetnek részt a demokratikus közéleti vitákban.
A támadott törvény és annak rendelkezései ugyanakkor sértik a mindenkit megillető egészséges környezethez való jogot is, mivel a szükségképpen határokon átívelő nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi munkákat a külföldi finanszírozás miatt hátrányosan érinti, ezzel pedig a környezethez való jog intézményvédelmi szintjének a szükségesség és arányosság követelményeinek megfelelően nem igazolt csökkenését eredményezi..
.
Támadott jogi aktus:
  a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény
  a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pont 95. § e) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2041_0_2017_inditvany_anonimizált.pdfIV_2041_0_2017_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .