Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00155/2021
Első irat érkezett: 01/28/2021
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 4.Bf.116/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; sikkasztás; pótmagánvád)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Járásbíróság 3.361/2018/49. számú ítélete és a Győri Törvényszék 4.Bf.16/2020/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó néhai édesapja a tulajdonában álló szántó értékesítéséből származó összeget unokájára bízta, hogy segítségére legyen a pénz kezelésében. A gondozásra szoruló édesapa ápolására az indítványozó az apa nyugdíját és a földpénzt kívánta felhasználni, azonban ahhoz nem jutott hozzá; gyanúja szerint az unoka az összeget sajátként kezelve elsikkasztotta. Az indítványozó ezért sikkasztás bűntette miatt feljelentést tett, a nyomozást a nyomozóhatóság két alkalommal is megszüntette. Az indítványozó a megszüntető határozat ellen panaszt jelentett be, panaszát a főügyészség elutasította arra hivatkozva, hogy a kérdéses összeg ügyvédi letétbe került, így a jogtalan elsajátítás vagy sajátként rendelkezés kizárt. Az indítványozó pótmagánvádat nyújtott be, az elsőfokú bíróság a vádlottakat a sikkasztás miatt emelt vád alól felmentette. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a büntetőeljárásban a szakértők kirendelése, meghallgatása, a szakértői vélemények értékelése aggályos volt, az általa indítványozott tanúk meghallgatását és általában bizonyítási indítványait a bíróságok elutasították, ami a tisztességes eljáráshoz való alapjoga sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    A Győri Járásbíróság 3.361/2018/49. számú ítélete és a Győri Törvényszék 4.Bf.16/2020/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_155_2_2021_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_155_2_2021_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.