Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01391/2019
Első irat érkezett: 08/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/28/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
06/30/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete alaptörvény-elleensségének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó közérdekű adat kiadása iránt pert kezdeményezett egy pénzintézettel szemben. A bíróság a keresetnek helyt adott és kötelezte a bankot az adatok kiadására. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a keresetet elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria tévesen, alaptörvény-ellenes módon alkalmazta az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja alapján az információszabadság korlátozására kiadott normaként a Hpt. 160-162. §-t.
Az indítványozó álláspontja szerint a banktitok nem az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontján alapuló feltétlen korlátja az információszabadságnak, hanem az Infotv. 27. § (3) bekezdése szerinti üzleti titokként, az ott megfogalmazott teszt alapján jelent korlátot. A Kúria azonban nem az Infotv. 27. § (3) bekezdés szerinti relatív korlátot, hanem a (2) bekezdés e) pontja szerinti abszolút korlátot alkalmazta, anélkül, hogy erre törvényes alapja nyílt volna.
A Kúria megsértette az indítványozó véleménye szerint az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdésében biztosított alapvető jogát azzal, hogy a Hpt. 160-162. §-át olyan, az információszabadság korlátozására alapot adó rendelkezésnek minősítette, amelynek kibocsátására az Infotv. 27. § (2) bekezdés e) pontja adott volna felhatalmazást.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (3) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1391_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1391_4_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1391_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1391_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.06.30 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.IV.20.966/2018/5 of the Curia (access to data of public interest)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .