Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00875/2021
Első irat érkezett: 04/19/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.528/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kizárt védő eljárása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.II.528/2020/9. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.88/2018/121. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 15.B.311/2015/517. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadása szerint az elsőfokú bíróság az indítványozót - mint VI. rendű vádlottat - bűnösnek mondta ki, mint bűnsegédet 11 rendbeli csalás bűntettében és egyéb bűntettekben emiatt szabadságvesztés büntetésre ítélte, azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtási fokozata fegyház, és a bűnszervezet szabályaira tekintettel a terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható. Az indítványozó tekintetében a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a büntetés mértékét enyhítette. A Kúria az első - és a másodfokú bíróság ítéleteit hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjoga és a (3) bekezdésben foglalt védelemhez való alapjoga sérült azzal, hogy olyan védő járt el az I. és a VI. rendű vádlottak védelmében, aki korábban nyomozóként járt el az eljárásban. Továbbá az indítványozó tisztességes eljáráshoz való joga akkor is sérült, amikor két olyan védő járt el ezen vádlottak védelmében aki korábban sértetti képviselő volt. Nem elvárható, hogy a korábbi nyomozói minőségben az eljárásban részt vevő személy megfelelő, hatékony védelem keretei között, a tisztességes eljáráshoz való jog szabályainak maradéktalan betartása mellett járjon el. Ezt az elvárást a bírói gyakorlat sem támasztja az eljárásból kizárt védővel szemben, hiszen a törvény vélelmezi a terhelt és a sértett közötti érdekellentétet (BH 2016.10.267.).
A Fővárosi Ítélőtábla megállapította, hogy történt jogsérelem, azonban ezen a megállapításon túl a másodfokú bíróság ehhez a kérdéskörhöz nem tett hozzá. A jogsértést a Kúria sem vitatta, mégis a hatályos jogszabállyal ellentétesen indokolta a hatályon kívül helyezés elmaradását. Az indítványozó véleménye szerint a hivatkozott eljárási szabálysértések és azok nem megfelelő értékelése alaptörvény-ellenességet generált, melyet a másodfokú bíróságnak és a felülvizsgálati eljárás során eljáró Kúriának figyelembe kellett volna vennie. A bíróságok ezt nem tették meg, ezáltal nem biztosították a tisztességes eljárás és a védelemhez való alapjog garanciáit..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Bfv.II.528/2020/9. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.88/2018/121. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 15.B.311/2015/517. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_875_876_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_875_876_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.