Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00288/2021
Első irat érkezett: 02/09/2021
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (1) és 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése érdekében.
A támadott rendelkezés alapján veszélyhelyzet idején tilos a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, tilos rendezvényt vagy gyűlést szervezni, tartani, vagy annak helyszínén tartózkodni.
Az indítványozó közhasznú szervezet tüntetést kívánt tartani 2020. december 10-én, oly módon, hogy a gyülekezők parkoló, zárt autókban ülve, egymástól biztonságos távolságban, maszkban, dudálással és az autókra kihelyezett transzparensekkel fejezik ki tiltakozásukat az Alaptörvény kilencedik módosítása ellen. A 2020. december 5-én bejelentett gyülekezést a hatóság a támadott jogszabályi rendelkezések alapján megtiltotta, a Kúria a határozat felülvizsgálata iránt benyújtott keresetet elutasította.
Az indítványozó a fentiekkel összefüggésben a támadott rendelkezések alaptörvény-ellenességét állítja, mivel azok álláspontja szerint szükségtelenül és aránytalanul korlátozzák, valójában kiüresítik a gyülekezéshez való jogot, a körülmények mérlegelésének kizárásával és az általános tilalom jogszabályi rögzítésével elvonják a tényleges bírósági jogorvoslat lehetőségét, valamint alaptörvény-ellenesen tesznek különbséget azon személyek között, akik közösségi formában különböző célból összegyűlnek, hátrányosan megkülönböztetve azokat, akik a gyülekezési jogukat kívánják gyakorolni, azokhoz képest, akik ettől eltérő célból, például vallásgyakorlás vagy oktatás céljából gyűlnek össze..
.
Támadott jogi aktus:
    484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 4. § (1) bekezdés, 5. § (1) és (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_288_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_288_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_288_20_2021_amicusIM_anonim.pdfIV_288_20_2021_amicusIM_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a
jogalkotó a gyülekezési jog gyakorlását veszélyhelyzet idején is csak
elengedhetetlenül szükséges ideig és elengedhetetlenül szükséges körben
függesztheti fel, és csak úgy, hogy észszerű időközönként meg kell vizsgálnia,
hogy a korlátozásra okot adó körülmény továbbra is indokolja-e az alapjog
felfüggesztését vagy az Alaptörvényben foglalt szükségesség-arányosság
követelményét meghaladó mértékű korlátozását. Az eljárás alapjául szolgáló
ügyben az indítványozó a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló kormányrendelet egyes rendelkezései
alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. A támadott
rendelkezések alapján veszélyhelyzet idején tilos közterületen, illetve
nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, tilos rendezvényt
vagy gyűlést szervezni, tartani vagy annak helyszínén tartózkodni. Az
indítványozó álláspontja szerint a támadott rendelkezések szükségtelenül és
aránytalanul korlátozzák, valójában kiüresítik a gyülekezéshez való jogot,
továbbá a körülmények mérlegelésének kizárásával és az általános tilalom
jogszabályi rögzítésével elvonják a tényleges bírósági jogorvoslat lehetőségét.
Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a gyülekezéshez való jog
az egyik legfontosabb politikai alapjog, ami minden demokratikus társadalomnak
alappillére, emellett azonban a koronavírus-járvány elleni védekezés, a
kockázatok lehetőség szerinti minimalizálása az állam kiemelkedő, alkotmányosan
igazolt célja. Ugyan nem jelenthető ki, hogy minden alapjognak teljes mértékben
meg kell hajolnia a járvánnyal szembeni védekezés jegyében, jelen esetben a
járvány terjedése szempontjából egyik legkockázatosabb alapjog, a gyülekezés
szabadsága gyakorlásának időleges kizárása szükséges korlátozásnak tekinthető.
Az Alkotmánybíróság határozatában hangsúlyozta azonban, hogy a szabályozás
arányossága szempontjából különös jelentősége van az időbeliségnek: minél
hosszabb ideig tart egy alapjog gyakorlásának felfüggesztése, annál erősebb
indokra van szükség a korlátozás fenntartásához. Valamely alapjog gyakorlásának
teljes kizárása nem igazolható önmagában a veszélyhelyzettel, hanem
visszatérően dönteni kell arról, hogy valóban indokolják-e a körülmények az
alapjog felfüggesztését. Ezért az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz
elutasítása mellett alkotmányos követelményt fűzött a támadott szabályozáshoz,
amely alapján a gyülekezési jog gyakorlását veszélyhelyzet idején is csak
elengedhetetlenül szükséges ideig és körben függesztheti fel a jogalkotó, és
észszerű időközönként köteles vizsgálnia, hogy a korlátozásra okot adó
körülmény továbbra is indokolja-e az alapjog felfüggesztését.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.03.23 10:00:00 Teljes ülés
2021.05.18 10:00:00 Teljes ülés
2021.06.08 10:00:00 Teljes ülés
2021.06.01 10:00:00 Teljes ülés
2021.06.22 10:00:00 Teljes ülés

.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_288_2021.pdfSz_IV_288_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling Section 4 (1) and Section 5 (1) and (2) of the Government Decree No. 484/2020. (XI. 10.) Korm. on the second phase of protective measures applicable during the period of state of danger (general ban of assembly during the period of state of danger)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.