Hungarian
Ügyszám:
.
II/01859/2016
Első irat érkezett: 11/14/2016
.
Az ügy tárgya: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll (adótitok)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozták.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott rendelkezések kiterjesztik a magántitkot, a magánszférához való jogot a közszférában a nemzeti, állami, önkormányzati vagyonnal rendelkező olyan szervezetekre és személyekre, amelyek fogamilag nem lehetnek alapjogok alanyai. A szabályozásban foglalt fordított hátrányos megkülönböztetés - mivel a jogalkotó nem differenciál az adózók között az adótitok fogalma kapcsán - sérti az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdését. Mivel az adótitok fogalma ezáltal kiterjedne közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokra, a támadott rendelkezések sértik az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében foglalt közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot, és a 39. cikk (2) bekezdését. Az indítványozók szerint a szabályozás sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, mert azonos normák közötti kollíziót idéz elő..
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdés és (7) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
39. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1859_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_1859_14_2016_állásfoglalás_anonim.pdfII_1859_14_2016_állásfoglalás_anonim.pdfII_1859_7_2016_IM_allasfoglalas.pdfII_1859_7_2016_IM_allasfoglalas.pdfII_1859_6_2017_NAIH_állásfoglalás.pdfII_1859_6_2017_NAIH_állásfoglalás.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.11.20 13:00:00 Teljes ülés
2019.02.12 10:00:00 Teljes ülés
2021.01.26 10:00:00 Teljes ülés

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Posterior norm control against Section 53 para. (1a) and para. (7) of the Act XCII of 2003 on the Order of Taxation (tax-secret)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.