Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02139/2020
Első irat érkezett: 12/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.684/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/13/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdésére hivatkozással - a Kúria Kfv.VII.37.684/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránti pert indított, keresetét a bíróság elutasította.
A bírósági ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, melyet a Kúria Kfv.VII.37.684/2020/2. számú végzésével visszautasított arra tekintettel, hogy a felülvizsgálati kérelmet a jogi képviselő ügyfélkapuján, és nem cégkapuján keresztül terjesztette elő.
Az indítványozó szerint diszkriminatív, és sérti a jogorvoslathoz való alapjogát, hogy a bírósági iratokat a bíróságok az ügyvédnek az ügyfélkapujára is megküldhetik, azonban a Kúria az ügyfélkapun keresztül előterjesztett a felülvizsgálati kérelmet - egyértelmű jogszabályi előírás hiányában - érdemi vizsgálat nélkül visszautasította..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.VII.37.684/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2139_3_2020_indkieg.anonim.pdfIV_2139_3_2020_indkieg.anonim.pdfIV_2139_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_2139_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.