Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02143/2020
Első irat érkezett: 12/30/2020
.
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpkf.675/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyszerűsített felülvizsgálat; vagyonelkobzás biztosítása tekintetében hozott rendelkezés és zár alá vétel feloldása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Járásbíróság 40.Bpk.1092/2020/2 és 40.Bpk.1093/2020/2. számú végzése, valamint a Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpkf.675/2020/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben folyamatban volt büntetőeljárás során az elsőfokú bíróság az indítványozót (az ügy III. rendű terheltje) a befolyással üzérkedés bűntette és a hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vád alól felmentette. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet az indítványozó vonatkozásában helybenhagyta. A bíróságok ugyanakkor a büntetőügy I. és II. rendű terheltje büntetőjogi felelősségét megállapították, velük szemben büntetést szabtak ki és vagyonelkobzást rendeltek el, amelyet egy ingatlan biztosít. Az ingatlan az indítványozó és társa tulajdona, ezért - arra hivatkozva, hogy az ingatlant jóhiszeműen, ellenérték fejében vásárolta - az indítványozó felülvizsgálati indítványt terjesztett elő a jogerős ítélet megváltoztatását és a vagyonelkobzás alkalmazásának mellőzését, másodlagosan a jogerős ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárás lefolytatására utasítását kérve. A Kúria a felülvizsgálati indítványt, mint törvényben kizártat elutasította azzal, hogy a zár alá vétel és a vagyonelkobzás törvénysértő alkalmazása a Be. 671. § 12. pont második fordulata alkalmazásával egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban orvosolható. Ezt követően az indítványozó és társa, mint vagyoni érdekelt egyszerűsített felülvizsgálati kérelmet nyújtott be arra hivatkozva, hogy a bíróságok nem tárták fel kellőképpen az ingatlan vásárlását, a csatolt iratokat nem kellően értékelték. Az egyszerűsített felülvizsgálati kérelmet a Nyíregyházi Járásbíróság elutasította arra hivatkozva, hogy az alapügyben született ítéletben az elsőfokú bíróság részletesen indokolta, hogy a körben lefolytatott bizonyítás alapján miért a sérelmezett rendelkezést hozta. A Nyíregyházi Törvényszék az elsőfokú végzéseket helybenhagyta.
Az indítványozók álláspontja szerint a sérelmezett döntéseikkel a bíróságok megsértették a tulajdonhoz és a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő alapjogaikat..
.
Támadott jogi aktus:
    a Nyíregyházi Járásbíróság 40.Bpk.1092/2020/2 és 40.Bpk.1093/2020/2. számú végzése, valamint a Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpkf.675/2020/9. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2143_2_2020_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_2143_2_2020_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.