Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00068/2020
Első irat érkezett: 01/14/2020
.
Az ügy tárgya: A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új bizonyíték másodfokú polgári peres eljárásban)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozó az elsőfokú bíróság útján terjesztette elő az Abtv. 27. § szerinti alapjogi panaszát, amelyben a Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó az alapul fekvő kártérítés iránti per felperese. Az elsőfokú ítélet ellen az alperes által benyújtott fellebbezés nyomán másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és a felperes javára első fokon megítélt marasztalási összeget - a per tárgyát képező munkagép használati díjának eltérő megállapítására tekintettel - nagymértékben csökkentette.
Az indítványozó a másodfokú eljárást sérelmezi, mivel álláspontja szerint a Szolnoki Törvényszék ítéletét - az elsőfokú eljárásban alapul vett igazságügyi szakértői vélemény helyett - az alperes által előterjesztett magánszakértői véleményre alapozta, ezáltal új bizonyítékot vett figyelembe, ami a Pp. alapján kizárt. Indítványában alapvető alkotmányossági kérdésként jelöli meg annak vizsgálatát egyrészt, hogy a tulajdonos rendelkezési joga kiterjed-e arra, hogy a rosszhiszemű birtokostól saját választása szerint követeljen használati díjat, másrészt hogy dönthet-e a bíróság a tulajdonos utóbbi döntésétől eltérően a használati díj megállapítása során, valamint harmadrészt hogy magában foglalja-e a tisztességes eljáráshoz való jog a Pp. 235. §-ban foglalt azon eljárásjogi garanciát, hogy a másodfokú eljárásban új bizonyíték nem vehető figyelembe..
.
Támadott jogi aktus:
  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
XIII. cikk
XXVIII. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_68_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_68_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_68_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_68_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .