Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00458/2021
Első irat érkezett: 02/24/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.665/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj személyiségi jogok megsértése miatt)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.IV.20.665/2019/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó sérelemdíj iránt nyújtott be keresetet egy médiavállalkozás ellen, mert az olyan képeket és videókat hozott róla nyilvánosságra, melyek álláspontja szerint sértették az indítványozó jóhírnévhez, valamint képmáshoz és hangfelvételhez való jogait. Az elsőfokú bíróságként eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság a keresetnek részben helyt adott, és sérelemdíj fizetésére kötelezte az alperest. A felek fellebbezése nyomán másodfokú bíróságként eljáró Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. Az alperes azonban felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúria előtt. A Kúria Pfv.IV.20.665/2019/5. számú ítéletével az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta, és a keresetet elutasította.
A indítványozó álláspontja szerint a Kúria eljárásában megsértette az indítványozó tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogait, mert a Kúria ítéletét azzal indokolta, hogy az eljáró bíróságoknak a bizonyítási terhet meg kellett volna fordítani, és az indítványozót kellett volna bizonyításra kötelezni, erre azonban nem adott lehetőséget, hanem a döntést megváltoztatta, ezáltal sérült a fegyveregyenlőség elve, és így a Kúria döntése ellen már jogorvoslatra sincs lehetőség. Nem vette továbbá figyelembe, hogy az alperest az elsőfokú bíróság felhívta a Kúria szerint hiányzó bizonyítékok csatolására, amelyet az alperes elmulasztott, ezt azonban a Kúria nem értékelte a terhére..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.IV.20.665/2019/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_458_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_458_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.