Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02089/2020
Első irat érkezett: 12/17/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog, büntetőügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete és a Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. Kérték továbbá a jogerős határozat végrehajtásának félbeszakítását.
Az indítványozók előadása szerint a Gyulai Törvényszék eljárása megismételt eljárás volt, melynek során eljáró tanácselnökként - a törvényszék 2017. és 2018. évre meghatározott Ügyelosztási rendje szerint - olyan bíró járt el, aki az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények, valamint külföldi ítélet érvényességének elismerése ügycsoportok vonatkozásában jogosult eljárni, az ügy tárgyát képező gazdasági bűncselekmények tárgyalására az Ügyelosztási rendben nem volt kijelölve. Az indítványozók védője indítványozta, hogy az ügyben a törvényes bíróhoz való jog jogszabályi követelményeinek megfelelő tanács, illetve bíró kerüljön kijelölésre. A védőnek a Gyulai Törvényszék elnökével történő levélváltása során az Ügyelosztási rendet az elnök 2018. február 10. napjától kezdődő hatállyal akként módosította, hogy a már kijelölésre került bíró a konkrét eljárás tárgyát képező valamennyi bűncselekmény elintézésére jogosult legyen, tehát az Ügyelosztási rendet igazították a bíró személyéhez. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 608. § (1) bekezdése alapján az ítélet hatályon kívül helyezésének van helye, ha a bíróság nem volt törvényesen megalakítva. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. (a továbbiakban: Bszi.) 8. § (1) bekezdése alapján senki sem vonható el törvényes bírájától. A Bszi. 9. § (1) bekezdése alapján a bíróság elnöke minden év december 10. napjáig a következő tárgyévre vonatkozóan ügyelosztási rendet határoz meg. Ezen garanciális szabályok biztosítják, hogy az ügyek elosztása előre meghatározott elvek mentén, kiszámíthatóan történjen, és abban szubjektív döntések ne játszanak szerepet. Tekintettel arra, hogy az eljáró bíró nem az előre meghatározott Ügyelosztási rend alapján kijelölhető bírókén járt el, eljárása sértette a Bszi. 8. § (1) bekezdését és elvonta a terhelteket a törvényes bírájától.
A fentiek alapján az indítványozók álláspontja szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való alapjoguk sérült, egyben a bíróság eljárása az Egyezmény 6. cikk (1) pontját is sérti. Az indítványozók álláspontja szerint a törvényszék elnökének utólagos eljárása, illetve az Ítélőtábla jogerős döntésben való ezzel kapcsolatos indokolása - egyenletes munkateher biztosítása - elfogadhatatlan..
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete és a Gyulai Törvényszék 14.B.324/2017/113. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2089_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_2089_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.05.04 9:30:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Bf.II.563/2019/34 of the Szeged Regional Court of Appeal (right to a lawful judge, criminal case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.