Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01873/2020
Első irat érkezett: 11/05/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.37.179/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyugellátás visszavonása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kúria Kfv.VII.37.179/2020/9. számú ítélete és a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.078/2019/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és a szükséges szolgálati idő megléte következtében - öregségi nyugdíj megállapítása iránti igényt terjesztett elő, melyben arról nyilatkozott, hogy az ellátás kezdő napján díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát nem végez. Később a járási hivatalhoz adatszolgáltatás érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, mely alapján az indítványozó a fent említett időpontban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében biztosított volt. A NAV adatszolgáltatása következtében a járási hivatal hivatalból eljárást indított, melyben visszavonta az indítványozó nyugdíjjogosultságát megállapító határozatot. Az indítványozó fellebbezett, a másodfokú közigazgatási hatóság azonban az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó ezt követően közigazgatási pert indított a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon mely 3.K.27.078/2019/9. számú ítéletében a keresetet elutasította. Az indítványozó felülvizsgálati kérelemmel élt a Kúriánál, mely Kfv.VII.37.179/2020/9. számú ítéletében az elsőfokú bíróság döntését hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény fent hivatkozott pontjának (melyet azóta hatályon kívül helyeztek) az ügyében való alkalmazásával a bíróságok megsértették az Alaptörvény XII. cikk (1) bekezdésében foglalt munka és foglalkozás szabad megválasztásához való jogát, a XV. cikk (1) bekezdésében biztosított törvény előtti egyenlőséghez való jogát, a XV. cikk (5) bekezdésében biztosított jogát, mely szerint Magyarország külön intézkedésekkel védi az időseket, valamint a XIX. cikk (4) bekezdésében biztosított jogát az állami nyugdíjrendszerben biztosítottként való részvételhez.
Álláspontja szerint továbbá, az eljáró hatóságok megsértették a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, mert az eljárást nem fejezték be észszerű határidőn belül (az eljárás 735 napig húzódott), az eljáró bíróságok pedig megsértették a XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági és a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, mert határozataikban nem állapították meg az indítványozó eljárás elhúzódása miatti jogsérelmét..
.
Indítványozó:
    Dr. Bánszky József Frigyes
Támadott jogi aktus:
    a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja
    A Kúria Kfv.VII.37.179/2020/9. számú ítélete, a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.27.078/2019/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (5) bekezdés
XIX. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1873_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1873_2_2020_Indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.