Hungarian
Ügyszám:
.
II/00395/2019
Első irat érkezett: 03/05/2019
.
Az ügy tárgya: A 18/2018. (XII.15.) HM rendelet egyes rendelkezései, valamint a 24/2005.( VI.30.) HM rendelet melléklete egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll indítvány (a parlamenti ellenőrzés eszközei)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/19/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők egynegyede - az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről szóló 18/2018. (XII.15.) HM rendelet (a továbbiakban. R1.) 1. § (a) és (b) bekezdése, 2. § "az objektum zárt területei kivételével" szövegrésze és 3. §-a, valamint a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI.30.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) Melléklete 184/A.2. pontjának "a Honvéd Vezérkar főnöke által előzetesen, esetenként kiadott engedély alapján, az abban meghatározott terjedelemben" szövegrésze és 184/A.3. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogytv.) 98. § (1) és (4) bekezdése alapján az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni és a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni, továbbá a képviselő kjogosult belépni - többek között, a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter által szabályozott módon - a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a rendvédelmi szervek és a vámhatóság működésére szolgáló területekre. Az Ogytv. 143. § (2) bekezdése felhatalmazást ad a honvédelmi miniszternek, hogy a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat működésére szolgáló területre rendeletben állapítsa meg a képviselők belépésének szabályait.
Az R1. hatálya - bár azt az Ogytv. 143. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra hivatkozva adta ki a honvédelmi miniszter -, kiterjed a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium bármely objektumába [1. § (a) bekezdés], a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó minden szervezet bármely objektumába [1. § (2) bekezdés] való belépés szabályozására is. E rendelkezések szabályozására az indítványozók szerint felhatalmazás hiányában nem volt jogalkotási jogköre a honvédelmi miniszternek. Az R1. 2. § szintén törvényi alap nélkül zárja ki a képviselők belépését a "zárt területekre", a felhatalmazás ugyanis a belépés módjának meghatározására, és nem a jogosultság korlátozására szólt. Továbbá, a "zárt terület" fogalma jogszabályban nem definiált, ezért az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság követelményébe ütközik. Az R1. 3. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettség a képviselői jogosultságot súlytalanná teszi, a képviselői ellenőrzési funkció gyakorlása ellehetetlenül.
Az R2. 184/A.2. ponjtának támadott rendelkezése szerint a katonai objektumban tartózkodó országgyűlési képviselő részére tájékoztatás "a Honvéd Vezérkar főnöke által előzetesen, esetenként kiadott engedély alapján, az abban meghatározott terjedelemben" adható. Az R2. 184/A.3. pontja alapján ezt a jogkört a látogatott honvédségi szervezet vagy katonai objektum működési körén túlmutató tájékoztatáskérés, valamint a minisztérium és a közvetlen alárendeltségében működő szervek tekintetében a miniszter gyakorolja. Tekintettel arra, hogy a fenti kötelezettség minden, a honvédelmi igazgatás által kezelt adatra kiterjed, az Ogytv. 98. § (1) bekezdése alapján tájékoztatásadásra kötelezett szerv vezetőjének előzetes engedélye nélkül semmilyen adat nem adható ki. E rendelkezések gyakorlatilag megszüntetik a kötelezett válaszadási kötelezettségét.
Az indítványozók szerint az R1. és R2. támadott rendelkezései túlterjeszkednek a jogalkotási felhatalmazáson, ellentétesek az Ogytv. 98. § (1) és (4) bekezdésével, sértik az Alaptrövény 4. cikk (5) bekezdését és a 18. cikk (3) bekezdését. A rendelkezések továbbá együttes hatásukban tartalmilag is kiüresítik, illetve önkényesen korlátozhatóvá teszik az országgyűlési képviselőknek a parlamenti ellenőrzési jogkörökkel szoros összefüggésben álló jogosultságait, ami az Alaptörvény C cikk (1) bekezdésén alapuló hatalommegosztás elvével és a B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság követelményéval, a képviselőket megillető jogok és kötelezettségek 4. cikk (1) bekezdésében kimondott egyenlőségével, valamint a közérdekű adatoknak a VI. cikk (3) bekezdésén alapuló nyilvánosságával is ellentétesek..
.
Indítványozó:
    Ander Balázs
Támadott jogi aktus:
    az országgyűlési képviselői igazolvánnyal történő belépés rendjéről szóló 18/2018. (XII.15.) HM rendelet 1. § (a) és (b) bekezdése, 2. § "az objektum zárt területei kivételével" szövegrésze és 3. §-a, valamint
    a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI.30.) HM rendelet Melléklete 184/A.2. pontjának "a Honvéd Vezérkar főnöke által előzetesen, esetenként kiadott engedély alapján, az abban meghatározott terjedelemben" szövegrésze és 184/A.3. pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
4. cikk (1) bekezdés
4. cikk (5) bekezdés
18. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_395_0_2019_indítvány_anonim.pdfII_395_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
II_395_6_2019_Igmin_állásf_anonim.pdfII_395_6_2019_Igmin_állásf_anonim.pdfII_395_2_2019_amicus_anonim.pdfII_395_2_2019_amicus_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.