Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01361/2020
Első irat érkezett: 08/05/2020
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (rendkívüli jogorvoslat kisértékű perekben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/05/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A felperes keresetet terjesztett elő az indítványozó mint alperes ellen kölcsön megfizetése iránt. Az elsőfokú bíróság a keretnek helyt adott. a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, mert a vitatott érték nem haladta meg a hárommillió forintot.
Az indítványozó szerint a régi Pp. 271. § (2) bekezdése sérti a jogorvoslathoz való jogot, mert hárommillió forint alatti pertárgyérték esetén kizárja a rendkívüli jogorvoslatot.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdés
  Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.P.302.698/2017/20-II. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 45.Pf.640.033/2018/8. számú ítélete
  Kúria Gfv.VII.30.347/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (7) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1361_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1361_2_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1361_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1361_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.06.15 15:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1361_2020.pdfSz_IV_1361_2020.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against Section 271 (2) of the Act III of 1952 on the Civil Procedure (extraordinary judicial remedy in small claims litigation)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .