Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00199/2021
Első irat érkezett: 02/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 29.Bf.10.722/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 29.Bf.10.722/2019/21. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó nyugdíjas belgyógyász szakorvos ellen feljelentés alapján indult büntetőeljárás, mert ügyeletes orvosi feladatok ellátását követően az egyik beteg meghalt.
Az elsőfokú bíróság megállapította az indítványozó büntetőjogi felelősségét, és 250 napi tétel pénzbüntetésre ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéltét a bűnügyi költségre és a bűnjelekre vonatkozó részében megváltoztatta, egyebekben helybenhagyta. A másodfokú döntéssel szemben az indítványozó nyújtott be felülvizsgálati kérelmet. A Kúria végzésével a másodfokú döntést hatályon kívül helyezte az indítványozó vonatkozásában és a másodfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A másodfokú bíróság a megismételt eljárás során a jelen alkotmányjogi panaszban sérelmezett ítéletében az elsőfokú ítéletet az indítványozó tekintetében megváltoztatta és az indítványozót büntetés kiszabása helyett, intézkedésként, próbára bocsátotta, a próbaidő tartamát pedig kettő évben határozta meg.
Az indítványozó előadása szerint a szakértők egybehangzó nyilatkozata alapján - melyet a másodfokú bíróság az ítéletben rögzített is - nem áll ok-okozati összefüggésben a sértett halála az indítványozó magatartásával, a bűncselekmény megállapíthatóságának feltétele pedig az ok-okozati összefüggés megléte. A bíróság nyilvánvalóan önkényes, contra legem és a józan ész követelményével ellentétes megállapításra jutott, a Kúria végzését nem tekintette irányadónak, mely az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt jogát, másfelől pedig a XXVIII. cikk (4) bekezdésében foglalt alapjogát sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 29.Bf.10.722/2019/21. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_199_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_199_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.