Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02069/2020
Első irat érkezett: 12/14/2020
.
Az ügy tárgya: A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó emelésének tilalma)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdésének alaptörvény-ellenességének megállapítását és az Abtv. 41. § (1) bekezdése szerinti megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett jogszabályi rendelkezés értelmében a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az indítványozó települési önkormányzattal szemben a jogszabály közvetlenül alkalmazható. Az indítványozó a szabályozást azért tartja sérelmesnek, mert a kormányrendelet 2020 decemberében lépett hatályba, holott az önkormányzatoknak minden év november 30. napjáig kell elfogadniuk a következő adóévre vonatkozó adórendeleteiket.
Az indítványozó álláspontja szerint a kormányrendelet sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság jogából levezetett jogbiztonsághoz való jog körében a kellő felkészülési idő követelményét, illetve a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát. Álláspontja szerint továbbá, a kormányrendelet beleütközik az önkormányzatok Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt jogába, mely szerint az önkormányzat dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről, ezáltal korlátozza az önkormányzat szabályozási és rendelkezési autonómiáját..
.
Támadott jogi aktus:
    A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
31. cikk (3) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés h) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2069_2_2020_indkieg_anonim.pdfIV_2069_2_2020_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.