Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01611/2020
Első irat érkezett: 09/23/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.498/2020/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 652. § (7) bekezdése és 656. § (4) bekezdés második fordulatában szereplő "illetve azonos tartalommal ismételten előterjesztett" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálat elutasítása büntetőügyben)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.I.498/2020/2. számú végzése, továbbá a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 652. § (7) bekezdése és 656. § (4) bekezdés második fordulatában szereplő "illetve azonos tartalommal ismételten előterjesztett" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót a Fővárosi Bíróság, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla 2005-ben jogerősen fegyházbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélte. A jogerős ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő 2006-ban, melyben a Kúria (akkor Legfelsőbb Bíróság) a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az indítványozó több alkalommal terjesztett elő perújítási indítványt, azonban a Fővárosi Ítélőtábla minden perújítási indítványát elutasította. Az indítványozó védője 2020-ban felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélettel szemben, azonban a Kúria Bfv.I.498/2020/2. számú végzésében azt állapította meg, hogy a felülvizsgálati indítvány a törvényben kizárt, mert az indítványozó korábban benyújtott felülvizsgálati indítványában ugyanezen felülvizsgálati okokra hivatkozott, és egy felülvizsgálati okra hivatkozva, azonos tartalommal csak egyszer van lehetőség felülvizsgálati indítvány benyújtására, ezt a lehetőséget pedig az indítványozó 2006-ban kimerítette, ezért a Kúria a felülvizsgálati indítványt elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az indítvány által érintett jogszabályi rendelkezések kúriai eljárásban történt alkalmazása, valamint a Kúria döntése - többek között - a jogbiztonságot és az indítványozó tisztességes eljáráshoz, valamint jogorvoslathoz való jogát sérti azáltal, hogy korábban érdemben el nem bírált felülvizsgálati kérelmére hivatkozva a Kúria felülvizsgálati kérelmét elutasította..
.
Indítványozó:
    Kovács Zsolt
Támadott jogi aktus:
    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 652. § (7) bekezdése és 656. § (4) bekezdés második fordulatában szereplő "illetve azonos tartalommal ismételten előterjesztett" szövegrész
    A Kúria Bfv.I.498/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
R) cikk (4) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1611_5_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1611_5_2020_indkieg_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.