Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00172/2020
Első irat érkezett: 01/28/2020
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.1123/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/11/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.1123/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt nyújtott be kártalanítási kérelmet. Kérelmét az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A bíróságok döntésüket azzal indokolták, hogy a folyamatosan fogvatartott indítványozó nem terjesztette elő a Bv.tv. 144/B. §-a szerinti panaszt a fogvatartási felelős szerv vezetőjéhez.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjogát sértette a bíróság azzal, hogy az indítványozónak nem biztosította a lehetőséget az érvelése alátámasztására, a bizonyítás lehetőségét elzárta előle, így hátrányt szenvedett a büntetés-végrehajtási intézettel szemben. .
.
Támadott jogi aktus:
  Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.1123/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_172_4_2020_indkieg.anonim.pdfIV_172_4_2020_indkieg.anonim.pdfIV_172_0_2020_indítvány.anonim.pdfIV_172_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .