Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01249/2019
Első irat érkezett: 07/24/2019
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (foglaló)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozók - perbeli felperesek - foglaló visszakövetelése iránt indítottak pert a perbeli alperes ellen. Az elsőfokú bíróság az alperest a foglaló megfizetésére kötelezte az alperest. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet mégváltoztatta, és a megfizetendő összeget leszállította.
Az indítványozók szerint sérült a vállalkozás szabadságához fűződő joguk, a tulajdonhoz való joguk és a jogorvoslathoz való joguk, mivel a bírósá elzárta őket attól, hogy a nekik járó foglalót az alperestől visszaköveteljék, valamint olyan magatartást várt el tőlük a bíróság, amely a hatályos jogszabályok, illetőleg más személyek jogai nem tesznek lehetővé..
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (4) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1249_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1249_2_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1249_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1249_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .