Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01954/2019
Első irat érkezett: 12/09/2019
.
Az ügy tárgya: A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elbirtoklás megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/03/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Zalaegerszegi Járásbíróság 10.P.20.776/2017/6. számú ítélete, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó állítása szerint adásvételi szerződéssel vásárolt meg egy ingatlant (dűlőt), tulajdonjogát a Zalaegerszegi Járásbíróság még 1958-ben bejegyezte a telekkönyvbe. A Zalaegerszegi Földhivatal 33815/2/1991. számú határozatával ugyanakkor tulajdonjogot jegyzett be az érintett ingatlanon a Magyar Állam részére, amely jogutódlással önkormányzati tulajdonba került. A földhivatali iratok alapján nem lehetett megállapítani, hogy az indítványozó által megvásárolt ingatlan az önkormányzat tulajdonában álló ingatlannal azonos lenne, az erre irányuló szakértői bizonyítás nem vezetett eredményre, ezért a bíróság az indítványozó keresetét, amelyben az elbirtoklás megállapítását kérte, elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a tulajdonhoz való alapjoga és a jogbiztonság elve. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Zalaegerszegi Járásbíróság 10.P.20.776/2017/6. számú ítélete, valamint a Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1954_6_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1954_6_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1954_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1954_2_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1954_0_2019_inditvany_anonim.pdfIV_1954_0_2019_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .