Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00208/2021
Első irat érkezett: 02/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet rendezése bírósági úton)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján - kérte a a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 10.P.XIX.20.103/2015/117. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.632.410/2019/20. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.21.716/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó korábbi élettársa (felperes) keresetlevelet terjesztett elő az indítványozóval szemben a gyermek feletti kizárólagos szülői felügyeleti jog megszerzése, a kapcsolattartás és a tartásdíj rendezése iránt. Az indítványozó ellenkérelmében a elsődlegesen közös szülői felügyelet megállapítását, másodlagosan kizárólagos szülői felügyeleti igényt terjesztett elő, együttműködő nevelés mellett. Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének lényegében helyt adott, a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével a felperest jogosította fel a szülői felügyelet teljes körű gyakorlására. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet kapcsolattartásra és gyermektartásra vonatkozó rendelkezéseit - az indítványozó javára - megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítélet rendelkezéseit helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria az időszakos kapcsolattartás vonatkozásában a jogerős ítélet rendelkezését hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, ezt meghaladóan a jogerős ítéletet - így a folyamatos kapcsolattartás körében - hatályában fenntartotta.
Az indítványozó - panasza 26. § (1) bekezdésére alapított részében - azt sérelmezi, hogy a támadott jogszabályi rendelkezés - amely alapján a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt a kapcsolattartásról - és az arra alapított bírói gyakorlat megfosztja a szülőket a Ptk. 4: 147. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettségtől; az együttműködés elősegítése helyett a jogszabályhely a különbségek és az ellenállás fenntartását szolgálja, az azon alapuló évtizedes gyakorlat pedig elszakítja a gyermeket a különélő szülőtől.
A panasz 27. §-ra alapított részében sérelmezi az elsőfokú bíróság rendkívül hosszúra nyúlt eljárását, ami alatt a gyermekével való kapcsolattartása akadályozva volt. Álláspontja szerint a bíróságok a kapcsolattartás szabályozásával ellensúlyozhatják az alaptörvényben biztosított, a szülő felügyeleti jog részét képző nevelés jogának - a sérelmezett rendelkezésre alapított - tényleges elvonását. Sérelmezi, hogy az 1950-es években kialakult hétvégi szülői láthatással kell fenntartania gyermekével a kapcsolatot, amely nem elég a kapcsolat fenntartására sem, nemhogy az építésére és gyakorlatilag ahhoz vezet, hogy a különélő szülő elveszti a gyermeket. Álláspontja szerint a tételes jognak és az Alaptörvénynek a bírói döntésekben érvényesülniük kell, a bírósági gyakorlat alapvető jogait nem szoríthatja meg.
A sérelmezett rendelkezés és a bíróság eljárása sérti az emberi méltóságát, a magán- és családi élete tiszteletben tartásához való jogát, a törvény előtti egyenlőség követelményét, a tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint gyermeknek adandó nevelés megválasztásához való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § (1) bekezdés
    a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 10.P.XIX.20.103/2015/117. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 50.Pf.632.410/2019/20. számú ítélete és a Kúria Pfv.II.21.716/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (3) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_208_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_208_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.