Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00422/2021
Első irat érkezett: 02/23/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.35.405/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földhasználat; agrártámogatás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/09/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 10.K.700.146/2020/6. számú ítélete és a Kúria Kfv.IV.35.405/2020/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó haszonbérleti szerződése alapján 2013. december 2-ig használt állami ingatlanokat. Az ingatlanokra szerződéses előhaszonbérleti joga is fennállt. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) az indítványozó előhaszonbérleti jogát megsértve az ingatlanokra harmadik személyekkel kötött új haszonbérleti szerződéseket és a földeket az új haszonbérlők birtokába adta. A kérelmező az előhaszonbérleti joga védelmében pert indított az NFA és az új haszonbérlők ellen. A per során a bíróságok megállapították, hogy az ingatlanokra kötött haszonbérleti szerződések az indítványozó és az NFA között jöttek létre, a jogerős ítélet kötelezte az új haszonbérlőket arra is, hogy az ingatlanokat adják az indítványozó birtokába. A jogerős ítélet értelmbéena az indítványozó földhasználati jogcímet kapott az ingatlanokra, amelyet az ingatlan-nyilvántartási hatóság 2013. december 3-ig visszamenőlegesen bejegyzett a nyilvántartásba. Időközben az indítványozó egységes terület alapú támogatási kérelmet terjesztett elő, kérelmének a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. június 6-i határozatával helyt adott. A Magyar Államkincstár ugyanakkor 2017. október 13-án kelt határozatával a korábbi támogatási határozatot visszavonta, az indítványozót a támogatásból kizárta és a már korábban átutalt összeg visszafizetésére kötelezte. Az indítványozó a másodfokú határozattal szemben keresetet terjesztett elő, keresetét a bíróság elutasította, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a Kúria az ingatlanok vonatkozásában vizsgálat tárgyává tette azt a kérdést, hogy ki minősül jogszerű földhasználónak, áttörte a jogerős ítélet res iudicata-nak minősülő megállapítását, és az indítványozó haszonbérleti pozícióját és földhasználati jogcímét megsértve önkényesen fosztotta meg - a tulajdonjogát képező - földhasználati jogától és utasította el agrártámogatási kérelmét. Mindez a tulajdonjoga és a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjoga sérelméhez vezetett..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék 10.K.700.146/2020/6. számú ítélete és a Kúria Kfv.IV.35.405/2020/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_422_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_422_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.