Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00837/2021
Első irat érkezett: 04/13/2021
.
Az ügy tárgya: Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (X.16.) számú önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (változtatási tilalom a településképi eszközök változtatásának időtartamára)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (X.16.) számú önkormányzati rendelete (Rendelet) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó jogi személy az általa telekalakítás révén kialakított beépítetlen területen apartmanház funkciójú felépítmény létesítése céljából építési eljárást kezdeményezett. A Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz 2020. szeptember 18-án nyújtotta be építési engedélyezési kérelmét, amihez kapcsolódóan 2020. október 6-án a települési polgármesterhez településképi véleményezés iránti kérelemmel fordult. Röviddel ezt követően, 2020. október 16-án a települési képviselőtestület változtatási tilalmat rendelt el, amely érintette az indítványozó ingatlanát is. A változtatási tilalom hatálybalépését követően meghozott településképi véleményben a települési polgármester a tervezett építési tevékenységet a kialakult telepítéshez való illeszkedés, tájképi illeszkedés, beépítettségi számítás és a legfelső építményszint elhelyezkedése szempontjából nem javasolta engedélyezésre. Majd a helyi építésszel és polgármesterrel történő egyeztetéseket követően - a településképi szempontoknak megfelelő terv és arra épülő engedély megszerzése céljából - az indítványozó ismételten településképi véleményezési eljárást kezdeményezett, amelyet a települési polgármester arra hivatkozva utasított vissza, hogy az építési terület változtatási tilalom alá esik.
Az indítványozó álláspontja szerint a Rendelet megalkotásával az önkormányzat joggal való visszaélést követett el. A Rendeletben az önkormányzat nem határozta meg egyértelműen az Étv. 20. § (5) bekezdésében foglalt nyomós közérdeket, illetve alkotmányos értéket, ami a tulajdonosok rendelkezési joga ilyen mértékű korlátozását indokolná. Azáltal, hogy a Rendelet megalkotására valójában a tervezett építési tevékenység megakadályozása céljából került sor úgy, hogy - az önkormányzat számára is tudvalevőleg - az kizárólag az indítványozó által tervezett építési tevékenységet érinti, a Rendelet a megkülönböztetés tilalmába ütközik. A Rendelet sérti továbbá az indítványozó tulajdonhoz fűződő alapjogát azáltal, hogy korlátozza a tulajdona feletti rendelkezés és hasznosítás, valamint az értékesítés jogát. A jogorvoslathoz való jog sérelmét pedig a tulajdont korlátozó egyedi döntés normatív szabályozásban való megjelentetése okozza, amely kizárja a fellebbezés és bírósági felülvizsgálat lehetőségét..
.
Támadott jogi aktus:
    Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének változatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (X. 16.) önkormányzati rendelete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_837_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_837_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.