Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01832/2017
Első irat érkezett: 09/22/2017
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér és kártérítés megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/15/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó önkormányzat kivitelezési szerződést kötött egy szálloda megépítésére. A szerződés biztosítására teljesítési biztosítékot kötöttek ki, amelyet a vállalkozó bankgarancia formájában bocsátott rendelkezésre. A részben uniós finanszírozásból épülő szálloda befejezésének határidejéhez fűződő önkormányzati érdeket a szerződésben külön rögzítették. A vállalkozó az építést nem teljesítette határidőre, ugyanakkor az átadás-átvétel kb. fél éves csúszással megtörtént, azonban az önkormányzat a bankgarancia teljes összegét lehívta arra hivatkozva, hogy az alperes nem szerződésszerűen teljesített. Az indítványozó szerint ezt követően a vállalkozó jogellenesen zavarta a szálloda működését, informatikai rendszerét és birtokperbe bocsátkozott. Az indítványozó ezért keresetet nyújtott be a vállalkozóval szemben kötbér és kártérítés megfizetése iránt. A jogvita központi polgári jogi kérdésének - a szóban forgó szerződés teljesítésének - eldöntése előtt az elsőfokú bíróság részítéletet hozott, amelyben kötelezte az indítványozó felperest a bankgarancia összegének visszafizetésére. A részítélet ellen az indítványozó fellebbezéssel élt, a másodfokú bíróság az elsőfokú részítéletet helybenhagyta, majd az indítványozó kérelmére lefolytatott felülvizsgálati eljárásban a Kúria a jogerős részítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó szerint a Kúria részítélete alaptörvény-ellenes, mert sérti a tisztességes eljáráshoz való alapjogát azzal, hogy a tisztességes eljáráshoz való jog immanens részét képező indokolási kötelezettségének nem tett eleget, az indítványozó érveit érdemben nem vizsgálta, és nem vezette le, hogy miért nem helytálló az indítványozó okirati bizonyítékokra, jogszabályi rendelkezésekre és a Kúria korábbi döntésire alapított érvelése..
.
Indítványozó:
  Lenti Város Önkormányzata
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1832_0_2017_inditvany_anonim.pdfIV_1832_0_2017_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .