Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01957/2020
Első irat érkezett: 11/23/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.21.572/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszukban a Győri Járásbíróság P.21.415/2017/42. számú ítélete, a Győri Törvényszék 2.Pf.20.173/2019/5. számú ítélete és a Kúria Pfv. I.21.572/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik.
Az alkotmányjogi panasz tárgyát képező döntéseket a bíróság az indítványozók (mint I-IV. rendű felperesek) által végrehajtás megszüntetése iránt indított perben hozta. Az ügyben megállapított tényállás szerint az I. és III. rendű felperesek deviza alapú kölcsönszerződést kötöttek egy kereskedelmi bankkal, a II. rendű felperes pedig készfizető kezességet vállalt. Ezt követően a II. és IV. rendű felperes is deviza alapú kölcsönszerződést kötött ugyanezzel a bankkal. Az indítványozók elmulasztották a kölcsön szerződésszerű visszafizetését, ezért a bank jogutódja mindkét szerződést felmondta, és végrehajtást kezdeményezett az indítványozók ellen. Az indítványozók ezt követően a végrehajtás megszüntetése iránti keresetet nyújtottak be, amelyben többek között a szerződések megkötésére vonatkozó alaki szabályok megsértésére, a szerződés létre nem jöttére, illetve érvénytelenségére hivatkoztak. Az elsőfokú bíróság - megismételt eljárásban - ítéletével elutasította a keresetet, az indítványozók fellebbezése nyomán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
AZ indítványozók a bírói döntések alaptörvény-ellenességét állítják az Alaptörvény II., XIII., XV., XXIV. és XXVIII. cikk megsértésére, továbbá az Alapjogi Chartára hivatkozva. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Győri Járásbíróság P.21.415/2017/42. számú ítélete, a Győri Törvényszék 2.Pf.20.173/2019/5. számú ítélete, a Kúria Pfv.I.21.572/2019/12. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk
R) cikk
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk
XXIV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1957_2_2020_indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_1957_2_2020_indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.