Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02138/2020
Első irat érkezett: 12/29/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.615/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiskorú külföldi tartózkodási helyének kijelölése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pécsi Törvényszék 5.K.700.186/2020/3. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.615/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó volt felesége kérelmére az elsőfokú gyámhatóság határozatával kijelölte az anya által bejelentett külföldi címet a kiskorú közös gyermek huzamos időtartamú tartózkodási helyeként. Az indítványozó apa fellebbezése folytán eljárt másodfokú gyámhatóság az elsőfokú határozatot helybehagyta. Az indítványozó keresete nyomán eljárt bíróság a határozatot megsemmisítette, és a másodfokú gyámhatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte, mivel az az indítványozó fellebbezését nem vizsgálata meg teljes körűen, különösen a joghatóság kérdését illetően nem foglalt állást.
A megismételt eljárásban a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta.
Az indítványozó a határozat megsemmisítése iránt ismét keresetet nyújtott be a bírósághoz. A Pécsi Törvényszék 5.K.700.186/2020/3. számú ítéletében a keresetet elutasította, és megállapította, hogy az alperes hatóság a megismételt eljárásban joghatóságát a hatályos jogszabályoknak megfelelően megvizsgálta, és a tényállást teljes körűen tisztázta. A Törvényszék ítéletében rögzítette, hogy bár a felperes (indítványozó) másik hatóság előtt kérte meghallgatását, az eljárt hatóság nem köteles ezt a kérelmet teljesíteni, továbbá a gyermek apával való kapcsolattartásának nehezítettsége nem vizsgálati szempont a lakóhely kijelölése során.
Az ítélettel szemben az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melynek befogadását a Kúria megtagadta.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvényszék és a Kúria contra legem hozott döntést, mikor az apai nyilatkozat lehetővé tételét önkényesen kizárták az eljárásból, és ezzel kapcsolatban az indokolási kötelezettségüknek sem tettek eleget, ezáltal megsértették az indítványozó tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát. A sérelmezett bírósági döntések révén sérült az indítványozó apának a gyermeke nevelése megválasztásához fűződő joga, továbbá a gyermek alapvető joga a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz..
.
Támadott jogi aktus:
    Pécsi Törvényszék 5.K.700.186/2020/3. számú ítélete
    Kúria Kfv.II.37.615/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2138_2_2020_Ind.egys.szerk.anonim.pdfIV_2138_2_2020_Ind.egys.szerk.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.