Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00270/2020
Első irat érkezett: 02/11/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.078/2019/13/II. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felperes előadta, hogy az alperesekkel kötött Hőenergetikai Szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatosan elszámolási vita keletkezett, amelynek rendezésére a felperes egyezségi ajánlatot tett, de az sikertelen volt. Az indítványozó ekkor felmondta az Üzemeltetési Szerződéseket, melynek jogszerűségét az alperesek nem vitatták, majd keresetben kérte, hogy kötelezze a bíróság az alpereseket a vállalkozói, üzemeltetési és hőenergetikai díj megfizetésére. A Fővárosi Törvényszék 25.P.25.299/2015/113. számú ítélete a keresetet részben alaposnak találta. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a nem fellebbezett részében nem érintette, a megfellebbezett rendelkezéseit részben megváltoztatta. A Kúria a felülvizsgálattal támadott ítéletet részben hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Egyebekben a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete és a másodfokú ítélet több tekintetben is sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát. A Kúria döntése ugyanis nem tartalmaz indokolást arra, hogy az indítványozó felülvizsgálati kérelmét miért utasította el, és azt érdemben nem is bírálta. Az ítélet rendelkező része továbbá ellentétben áll az indokolással. Az ítélet továbbá sérti az indítványozó bírósághoz való fordulásának a jogát az elbírálatlan kérelmek miatt. A másodfokú bíróság pedig az indítványozóra tévesen osztotta a bizonyítási terhet. .
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete
  Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.078/2019/13/II. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_270_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_270_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .