Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01830/2017
Első irat érkezett: 09/22/2017
.
Az ügy tárgya: A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/29/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - elsődlegesen a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) egésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - másodlagosan - a Törvény 1. § (1) bekezdése, 2. § (1)-(5) bekezdései, 3. §-a, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja megsemmisítését indítványozta.
A Törvény értelmében az indítványozó külföldről támogatott szervezetnek minősül, és számára bejelentési, adatszolgáltatási, közzétételi és feltüntetési kötelezettséget ír elő.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy számukra a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti bejelentési, 2. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatási, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti közzétételi, illetve feltüntetési kötelezettséget ír elő, valamint a 2. § (2) és (4) bekezdése és a Cnytv. 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja alapján ennek tényét nyilvános nyilvántartásokban rendeli rögzíteni, az Alaptörvény VI. cikkében biztosított jó hírnév tiszteletben tartásához és ugyanezek cikkben biztosított, összefoglaló néven magánszféra-jogokként megnevezhető magán - és családi élet, otthon, kapcsolattartás tiszteletben tartásához, valamint a személyes adatok védelméhez való jog sérelmét okozza. A Törvény az indítványozónak az Alaptörvény IX. cikke által biztosított szabad véleménynyilvánítás jogát is sérti azzal, hogy vele szemben bizalmatlanságot kelt, ezzel szükségtelen és aránytalan módon beavatkozik abba, hogy miképpen vehet részt a demokratikus közéleti vitákban. Álláspontja szerint a Törvény 2. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések aránytalanul és szükségtelenül korlátozzák az Alaptörvény VIII. cikk (2) bekezdésében foglalt egyesülési szabadságot azáltal, hogy a civil szervezet működését elnehezíti, és a Törvényben szabott kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetére szankciókat helyez kilátásba. Az indítványozó szerint a törvény egésze ellentétes az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésével (diszkrimináció tilalma)..

.

Indítványozó:
  Transparency International Magyarország Alapítvány
Támadott jogi aktus:
  a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény
  a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pont, 95. § e) pont
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
VIII. cikk (2) bekezdés
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1830_0_2017_inditvany.pdfIV_1830_0_2017_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .