Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00910/2020
Első irat érkezett: 05/27/2020
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés i) pontja elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás iránti per, felülvizsgálat kizártsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 271. § (1) bekezdés i) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását kérte a Kúria Pfv.I.21.599/2019/2. számú végzésével és a Budapest Környéki Törvényszék 7.Pf.20.277/2019/7. számú ítéletével, továbbá a Gödöllői Járásbíróság 11.P.21.366/2017/33. számú ítéletével lezárult ügyben.
A per felperese birtokvédelmi eljárást kezdeményezett az indítványozóval - alperessel - szemben ugyanis álláspontja szerint az alperes kakasainak és egyéb állatainak rikácsolása miatt nem tud éjszaka aludni. A jegyző az indítványozó birtokvédelmi kérelmét elutasította, amelyet követően az indítványozó keresettel élt a bíróságon. Az elsőfokú bíróság az indítványozó kereseti kérelmét elutasította. A másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatta és kötelezte az indítványozót, hogy a kakasokat este 23 óra és reggel 6 óra között ólban helyezze el. A Kúria az indítványozói felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, hivatkozással arra, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés i) pontja alapján nincsen helye felülvizsgálatnak a birtokvédelmi eljárást követő birtokvédelmi perben hozott ítélet ellen.
Az indítványozó előadta, hogy a Kúria joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleményében már aggályainak adott hangot amiért a régi Pp. 271. § (1) bekezdés (i) pontja hatályba lépését követően a birtokvédelmi ügyekben a jegyző határozatának megváltoztatására irányuló perben hozott jogerős ítélet ellen nincsen helye felülvizsgálatnak. A jogállami keretek között a jogbiztonság követelménye viszont megkívánja, hogy a bíróságok az ítélkezésük során azonos tényállású ügyekben azonos vagy legalább hasonló tartalmú ítéleteket hozzanak, függetlenül attól, hogy az ügyet mely bíróságok tárgyalták. A törvény előtti egyenlőség elve a fentiek alapján nem érvényesülhet a támadott jogszabály miatt. .
.
Támadott jogi aktus:
    a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés i) pontja
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_910_4_2020_indegységes.anonim.pdfIV_910_4_2020_indegységes.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_910_7_2020_IM_állásfog.anonim.pdfIV_910_7_2020_IM_állásfog.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.