Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02103/2020
Első irat érkezett: 12/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.392/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.392/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az adóhatóság 2011. évre vonatkozóan valamennyi adónemre és költségvetési támogatásra kiterjedő bevallások utólagos ellenőrzését végezte, melynek során az indítványozónál adókülönbözetet állapított meg, mely teljes egészében adóhiánynak minősült, mely után adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékot számított fel. Az indítványozó az adóhatóság határozatával szemben fellebbezést terjesztett elő. A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta. Az indítványozó keresetet terjesztett elő a másodfokú határozat ellen. A bíróság ítéletében az alperes határozatát megsemmisítette, és az alperest új eljárásra utasította. A megismételt eljárásban a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát változatlan tartalommal helybenhagyta. Az indítványozó újból keresetet terjesztett elő a Fővárosi Törvényszékhez, melyben kérte az alperesi határozat hatályon kívül helyezését és az elsőfokú hatóság új eljárásra utasítását. A keresetet a bíróság 39.K.701.405/2020/9. számú ítéletével elutasította. Az indítványozó által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet a Kúria Kfv.I.35.392/2020/2. számú végzésével visszautasította, mert a felperes a felülvizsgálati kérelmét nem megfelelő űrlap mellékleteként terjesztette elő.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát és az Alaptörvény XXV. cikkében biztosított panasztételi jogát azáltal, hogy nem minősítette befogadhatónak az indítványozó felülvizsgálati kérelmét, holott a kérelem tartalmazta a jogsértés jellegének kifejtését és pontosan megjelölte, miért tartja az indítványozó jogszabálysértőnek a bírósági döntést, csupán a (nem jogszabályban meghatározott) űrlap kiválasztásánál tévedett..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.I.35.392/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2103_0_2020_Inditvany.anonim.pdfIV_2103_0_2020_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.