Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00787/2020
Első irat érkezett: 05/04/2020
.
Az ügy tárgya: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/B. § (5) bekezdés a) pontja és 436. § (14)-(15) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi letét kizárása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó ügyvédi iroda - az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 10/B. § (5) bekezdés a) pontja és 436. § (14)-(15) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Indítványában a Bv. tv.-nek a börtönzsúfoltsági kártalanításokkal kapcsolatos visszaélések megszüntetése érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről szóló 2020. évi IV. törvénnyel módosított, illetve megállapított rendelkezéseit támadja, mivel azok álláspontja szerint egyrészt a kellő felkészülési idő hiánya és a visszaható hatály tilalmába ütközés miatt sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, másrészt e rendelkezésekkel a jogalkotó szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a fogvatartott és az ügyvédi iroda közötti, a kártalanítási eljárásokban való jogi képviseletre és az azok részét képező ügyvédi letétre kötött szerződésekbe, ezáltal - a clausula rebus stic stantibus elvének sérelmén keresztül - sérül az indítványozó M) cikk (2) bekezdésében foglalt, (nevesítetlen) alkotmányos joga. Az indítványozó a fentiek mellett az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdés részjogosítványaként is hivatkozik a szerződési szabadsághoz való alapjoga sérelmére..
.
Támadott jogi aktus:
    a büntetések
    az intézkedések
    egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/B. § (5) bekezdés a) pont, 436. § (14)-(15) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_787_4_2020_indkieg_anonim.pdfIV_787_4_2020_indkieg_anonim.pdfIV_787_2020_indítvány_anonim.pdfIV_787_2020_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_787_2_2020_amicusIgMin_anonim..pdfIV_787_2_2020_amicusIgMin_anonim..pdf
.
.
.







.
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.