Hungarian
Ügyszám:
.
II/01214/2019
Első irat érkezett: 07/18/2019
.
Az ügy tárgya: A kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (MTA szabályozása)
.
Eljárás típusa: Utólagos normakontroll eljárás
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az országgyűlési képviselők több mint egynegyede, 61 képviselő, - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja és az Abtv. 24. § (1) bekezdése alapján - a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § megsemmisítését kérték az Alktománybíróságtól.
Az indítványozók szerint a támadott rendelkezések alaptörvény-ellenesek, mert sértik az MTA tulajdonhoz való jogát (XIII. cikk), az MTA Alaptrövényben foglalt biztosítékait [X. cikk (3) bekezdése], és a tudomány autonómiáját [X. cikk (1) és (3) bekezdései]. A jogaszbályi módosításnak köszönhetően az MTA sem rendelkezési, sem használati, sem a hasznok húzásának jogát nem gyakorolhatja. A tulajdonjog korlátozásához szükséges alkotmányos feltételek nem állnak fell, így a kivételes és a közérdekből kitételeknek nem felel meg a szabályozás. A tulajdonjog korlátozása csak azonnali és feltétlen kártalanítás mellett megengedett, a támadott szabályozssal azonban az indítványozók szerint a kártalanítás elmaradt. A szabályozás továbbá korlátozza az egyes kutatók tudományos szabadságát is, akik egyik napról a másikra elvesztik vagy elveszthetik kutatási területüket, kutatásuk eszközeit..
.
Támadott jogi aktus:
  a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
X. cikk
XIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
II_1214_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfII_1214_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .