Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00473/2021
Első irat érkezett: 02/26/2021
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.933/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közös költség megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.933/2020/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó abban a társasházban, ahol lakással rendelkezik, megvásárolta a beépíthető tetőtér-részt és építési engedélyt kapott új lakás kialakítására. Tekintettel arra, hogy a tetőtérben kialakított ingatlanokat nem albetétesítették, azok nem szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban, így az indítványozó ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosa a lakásnak. Az indítványozót a társasház közös költség és - a tetőtéri lakása után - használati díj megfizetésére kötelezte, amelynek nem tett eleget, ezért a fizetési meghagyást követően perré alakult eljárásban az elsőfokú bíróság az indítványozót közös költség megfizetésére kötelezte. A másodfokú bíróság a marasztalás összegét megemelte.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet közös költség mértékét, illetve a többlethasználati díj megfizetését megállapító döntése sérti a tulajdonhoz való jogát, a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogát és a megkülönböztetés tilalmába ütközik. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.933/2020/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_473_5_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_473_5_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_473_2_2021_indkieg_anonim.pdfIV_473_2_2021_indkieg_anonim.pdfIV_473_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_473_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.