Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00127/2021
Első irat érkezett: 01/26/2021
.
Az ügy tárgya: A Győri Törvényszék 9.K.700.273/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (erdőgazdálkodási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Győri Törvényszék 9.K.700.273/2020/17. számú ítélete ellen nyújtottak be alkotmányjogi panaszt.
Az elsőfokú erdészeti hatóság - megismételt eljárás során - törölte az erdőgazdálkodót a nyilvántartásból egy erdőrészlet vonatkozásában, melyben indítványozók is rendelkeznek tulajdonnal. A határozat ellen az indítványozók fellebbezéssel éltek, melyben előadták, hogy nézetük szerint a hatóság az ügyintézési határidőt túllépte, továbbá álláspontjuk szerint a hatóság addig nem törölhette volna az erdőgazdálkodót a nyilvántartásból,amíg az nem teljesíti az erdőfelújítási kötelezettségét.A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatát - az indokolás megváltoztatásával - helybenhagyta.
Az indítványozók ezt követően erdőgazdálkodási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt keresetet nyújtottak be, melyben kérték a hósági határozat megváltoztatását oly módon, hogy a bíróság a perrel érintett ingatlan vonatkozásában mellőzze az erdőgazdálkodó nyilvántartásból való törlését.
A bíróság a keresetet elutasította, az indítványozókat perköltség, valamint feljegyzett illeték megfizetésére kötelezte.
Az indítványozók álláspontja szerint a hatóság és a bíróság megsértették a tisztességes eljárásához való jogukat, mert a jogszabályi előírások ellenére nem biztosították számukra az eljáráshoz kapcsolódó iratok hiteles másolatát. Nézetük szerint a hatóság eljárása sérti a tisztességes eljáráshoz való jogukat, mert több írásbeli beadványukra nem kaptak választ, és az ügyintézési határidőt többszörösen túllépte a hatóság. Az indítványozók szerint a bíróság ítélete nem tartalmaz valamennyi kérelmükre kiterjedő indokolást, ezért sérti a tisztességes eljáráshoz való jogukat..
.
Indítványozó:
    Dr. Kis Tibor
    Dr. Kis Tiborné
    Dr. Kis Gabriella
Támadott jogi aktus:
    Győri Törvényszék 9.K.700.273/2020/17. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_127_5_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_127_5_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_127_4_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_127_4_2021_Indkieg_anonim.pdfIV_127_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_127_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.